به مناسبت هفته معلم

زمان: سه شنبه 17 اردیبهشت ماه 1392 ساعت 18 الی 21

مکان: خیابان استاد نجات اللهی، نبش ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن فردوسی

برگزار کنندگان: انجمن جامعه شناسی ایران، انجمن جمعیت شناسی ایران، انجمن انسان شناسی ایران، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

اساتید مدعو مراسم نکوداشت:

 • 1.استاد ارجمند جناب آقای دکتر فرهنگ ارشاد
 • 2.استاد ارجمند جناب آقای دکتر مصطفی ازکیا
 • 3.استاد ارجمند جناب آقای دکتر فریدون اسکویی
 • 4.استاد ارجمند سرکار خانم دکتر شهلا اعزازی
 • 5.استاد ارجمند جناب آقای دکتر بیژن افسر کشمیری
 • 6.استاد ارجمند جناب آقای دکتر حمید انصاری
 • 7.استاد ارجمند جناب آقای دکتر منوچهر آشتیانی        
 • 8.استاد ارجمند جناب آقای دکتر نعیم بدیعی
 • 9.استاد ارجمند جناب آقای دکتر پرویز پیران
 • 10.استاد ارجمند جناب آقای دکتر ابراهیم پاشا
 • 11.استاد ارجمند جناب آقای دکتر مهرداد ترابی
 • 12.استاد ارجمند جناب آقای دکتر غلامعباس توسلی
 • 13.استاد ارجمند سرکار خانم دکتر نسرین تولایی
 • 14.استاد ارجمند جناب آقای دکتر مهدی ثریا
 • 15.استاد ارجمند جناب آقای دکتر محسن ثلاثی
 • 16.استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد جهانفر
 • 17.استاد ارجمند جناب آقای دکتر حسن حسنی
 • 18.استاد ارجمند جناب آقای دکتر فرامرز رفیع پور
 • 19.استاد ارجمند جناب آقای دکتر حبیب الله زنجانی
 • 20.استاد ارجمند سرکار خانم دکتر هما زنجانی زاده اعزازی
 • 21.استاد ارجمند جناب آقای دکتر باقر ساروخانی
 • 22.استاد ارجمند جناب آقای دکتر جعفر سخاوت
 • 23.استاد ارجمند جناب آقای دکتر سیدمحمد سیدمیرزایی
 • 24.استاد ارجمند سرکار خانم دکتر ژاله شادی طلب
 • 25.استاد ارجمند جناب آقای دکتر داور شیخاوندی
 • 26.استاد ارجمند جناب آقای دکتر حسین علی شیرزادی
 • 27.استاد ارجمند جناب آقای دکتر منوچهر صبوری کاشانی
 • 28.استاد ارجمند جناب آقای دکتر جواد صفی نژاد
 • 29.استاد ارجمند سرکار خانم دکتر خجسته عارف نیا
 • 30.استاد ارجمند سرکار خانم دکتر نسرین عامری
 • 31.استاد ارجمند جناب آقای دکتر هوشنگ عباس زاده
 • 32.استاد ارجمند جناب آقای دکتر اصغر عسگری خانقاه
 • 33.استاد ارجمند جناب آقای دکتر غلامرضا علیزاده
 • 34.استاد ارجمند جناب آقای دکتر سیدابراهیم فیوضات
 • 35.استاد ارجمند جناب آقای احمد کتابی
 • 36.استاد ارجمند جناب آقای دکتر مرتضی کتبی
 • 37.استاد ارجمند جناب آقای دکتر علیرضا کلدی
 • 38.استاد ارجمند جناب آقای دکتر عبدالله گیویان
 • 39.استاد ارجمند جناب آقای دکتر غلامعلی لیاقت
 • 40.استاد ارجمند جناب آقای دکتر اکبر مجدالدین
 • 41.استاد ارجمند جناب آقای دکتر منوچهر محسنی
 • 42.استاد ارجمند جناب آقای دکتر جمشید مصباح پور ایرانیان
 • 43.استاد ارجمند جناب آقای دکتر کاظم معتمدنژاد
 • 44.استاد ارجمند جناب آقای دکتر سعید معیدفر
 • 45.استاد ارجمند سرکار خانم ملکمیان
 • 46.استاد ارجمند سرکار خانم دکتر فریده ممتاز
 • 47.استاد ارجمند جناب آقای دکتر ابراهیم موحدی
 • 48.استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدصادق مهدوی
 • 49.استاد ارجمند جناب آقای دکتر امیرهوشنگ مهریار
 • 50.استاد ارجمند جناب آقای دکتر کوروش مهرتاش
 • 51.استاد ارجمند سرکار خانم دکتر منیرالسادات میربهاء
 • 52.استاد ارجمند جناب آقای دکتر عبدالحسین نیک گهر
 • 53.استاد ارجمند جناب آقای دکتر منصور وثوقی
 • 54.استاد ارجمند جناب آقای محمدحسین هاشمی

 

 

گزارش خبری «بزرگداشت اساتید بازنشسته علوم اجتماعی»