مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران

مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایرانبرگزار کنندگان: بنیاد خیریه راهبری آلاء با مشارکت انجمن جامعه شناسی ایران و سایرنهادها

زمان: 1 و 2 اسفند 1395

مکان:تهران، تقاطع بلوار کشاورز و خیابان قدس،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران،مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی تهران

روز اول)برگزاری کارگاه های آموزشی

برای ثبت نام در کارگاه هااینجارا کلیک کنید.

روز دوم )برگزاری همایش و پنل های علمی

برای ثبت نام وشرکت در همایشاینجارا کلیک کنید.

برای اطلاع بیشتر به وب سایت همایش به آدرس (http://ala-conf.ir/) مراجعه کنید.

کارت دعوت همایش (روی کارت-  متن کارت)

پوستر همایش در سایز اصلی

بروشور

 برنامه زمانی همایش

برنامه سخنرانی های نشست «جامعه و امر خیر»