نکوداشت دکتر هما زنجانی زادهاستاد پیشکسوت علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران و سایر نهادها

 زمان: ساعت 8:30 روز چهارشنبه، 26 مهرماه 1396

مکان: تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

فراخوان برگزاری

گزارش برگزاری

ویژه نامه نکوداشت