سیاستگذاری اجتماعی در جهان اسلامبرگزار کنندگان: دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران و سایر نهادها

زمان برگزاری: 22 و 23 اردیبهشت 1397

درباره کنفرانس: مسلمانان حدود 2 میلیارد نفر از جمعیت جهان را شامل می‌شوند و در حدود 40 کشور دنیا در قاره‌های مختلف اکثریت جمعیت را تشکیل می دهند. علاوه بر این، مسلمانان زیادی در کشورهای غیراسلامی زندگی می‌کنند و جمعیت زیادی از ادیان و مذاهب دیگر نیز در کشورهای اسلامی سکونت دارند. سیاست‌گذاری اجتماعی به‌عنوان ابزاری مهم در سامان‌دادن به جوامع امروزی شناخته می‌شود و در آموزه‌های دین اسلام نیز مفاهیم و راهکارهایی برای بهبود وضعیت رفاهی مردم پیش‌بینی شده است. بااین‌وجود نمی‌توان تصویر یکسانی از سیاست‌گذاری اجتماعی در جوامع مسلمان ترسیم کرد زیرا این کشورها به‌لحاظ تاریخی، سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی شرایط بسیار متفاوتی را تجربه کرده‌اند. به‌رغم این تفاوت‌ها، جوامع مسلمان با مسائل کم و بیش مشابهی در حوزه‌های آموزش، بهداشت، اشتغال، فقر و نابرابری، مسکن، سالمندی، وضعیت زنان و خانواده مواجه‌اند. تحولات سیاسی سالهای اخیر در برخی کشورهای اسلامی نشان داد که بی‌تفاوتی نسبت به چنین مسائلی می‌تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده و مخربی در پی داشته باشد. حال پرسش این است که کشورهای اسلامی با وجود تنوعها و تفاوتهای خود چگونه به این مسائل مشترک پاسخ سیاستی داده اند؟  هدف از برگزاری کنفرانس «سیاست‌گذاری اجتماعی در جهان اسلام» بررسی مسائل سیاست اجتماعی در کشورهای اسلامی با رویکردی تطبیقی و میان رشته ای است و لذا از مقالاتی که با رویکرد سیاستی به محورهای متنوع همایش می پردازد استقبال می نماید

محورهای همایش:

 • تحولات تاریخی سیاست‌گذاری اجتماعی در کشورهای مسلمان
 • رابطۀ بین ارزش‌ها، اصول، و راهکارهای سیاست‌گذاری اجتماعی با آموزه‌های اسلامی
 • رویکردهای غالب سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزه‌های مختلف (تأمین اجتماعی، فقرزدایی، مسکن، آموزش، بهداشت، اشتغال، و ...)
 • سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با گروه‌های هدف (زنان، سالمندان، کودکان، افراد دارای معلولیت، کارگران، مهاجران، و ...)
 • تحولات سیاست‌گذاری اجتماعی در نتیجۀ تحولات سیاسی اخیر (نظیر بهار عربی(
 • اقدامات رفاهی دولتی و غیردولتی (ان‌. جی. او. ها، خیریه‌ها، ...) در کشورهای اسلامی
 • بررسی تطبیقی ایدئولوژی‌های عمدۀ رفاهی با آموزه‌های اسلامی
 • مطالعۀ تطبیقی اسلام و سایر ادیان در حوزۀ رفاه اجتماعی
 • بررسی رابطۀ بین شکست یا ضعف سیاست‌گذاری اجتماعی و بروز افراط‌گرایی
 • نگرش‌های عمومی نسبت به سیاست‌های رفاهی در بین مسلمانان
 • جهانی‌شدن و نقش سازمان‌های بین‌المللی در حوزۀ سیاست‌گذاری اجتماعی در کشورهای اسلامی
 • وضعیت همکاری کشورهای اسلامی در حوزۀ سیاست‌گذاری اجتماعی
 • نظام تأمین مالی سیاست‌گذاری اجتماعی در کشورهای اسلامی
 • ارزیابی برنامه‌های رفاهی در کشورهای اسلامی
 • رابطۀ بین اقدامات رفاهی با اهداف توسعۀ پایدار
 • سیاست‌های اجتماعی مربوط به مسلمانان در کشورهای غیراسلامی
 • سیاست‌های اجتماعی مربوط به غیرمسلمانان در کشورهای اسلامی

تاریخ های مهم:

 • آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 6 آبان 1396
 • اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات: 8 آبان 1396
 • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 21 دی 1396
 • زمان برگزاری همایش: 22 و 23 اردیبهشت ماه 1397

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر به وب سایت همایش (http://spiw.atu.ac.ir/?lang=fa) مراجعه فرمایید.