بزرگداشت دکتر کتبیبه مناسبت هشتاد و پنجمین سال‌روز تولد دکتر مرتضی کتبی، استاد روان‌شناسی اجتماعی دانشگاه تهران

برگزار کنندگان: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران و سایر نهادها

زمان: سه‌شنبه 30 آبان ماه 1396 / ساعت 17 
مکان برگزاری: پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تالار ابن خلدون