جناب آقاي دكتر دانشور

عضو محترم شوراي مديران گروه جامعه شناسي پزشكي و سلامت

بدینوسیله درگذشت مادر گرامی ‌تان را به جنابعالي و خانواده محترم تسلیت گفته و برای ایشان رحمت و علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم. روحش شاد و یادش گرامی باد.

 

                                                                                                                                                             گروه جامعه شناسي پزشكي و سلامت