سرکار خانم دکتر اعظم راودراد

بدینوسیله درگذشت مادر گرامی ‌تان را به سرکارعالی و خانواده محترم تسلیت گفته و برای ایشان رحمت و علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم. روحش شاد و یادش گرامی باد.

                                                                                                                                                هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران