دکتر خسرو اسدیبا خبر شدیم جناب آقای دکتر خسرو اسدی، مترجم و پژوهشگر توانای اجتماعی و از اعضای گروه جامعه شناسی شهر انجمن جامعه شناسی ایران، دار فانی را وداع گفته اند.

شادروان خسرو اسدی، مترجم آثار ارزشمندی مانند روش های علوم اجتماعی (موریس دوورژه)، آنالیز جمعیت شناختی (رومن رولان) و تدارک جنگ بزرگ (گریس هال سل) بود.

درگذشت این مترجم و پژوهشگر ارجمند را به خانواده محترم و دوستان ایشان و به اجتماع علمی جامعه شناسی تسلیت عرض می کنیم و برای ایشان رحمت و مغفرت و آرامش روان مسئلت داریم.

 

                                                                 هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران