جناب آقای دکتر خانیکی

مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت گفته و برای آن مرحوم رحمت و علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم. روحش شاد و یادش گرامی باد.

 

                                                                                                            هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران