جناب آقای دکتر دهقان

بدینوسیله درگذشت مادر گرامی تان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت گفته و برای ایشان رحمت و علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم. روحش شاد و یادش گرامی باد.

                                                                                                               هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران