دفتر انجمن جامعه شناسی ایران در سال تحصیلی 1382- 83 فعالیت خود را آغاز کرد. در روز افتتاح این دفتر مراسمی با حضور رئیس انجمن جامعه شناسی ایران و جمعی از مسئولان دانشگاه ایلام در این دانشگاه برگزار شد که گزارش آن را در زیر می خوانید.

در ابتدای این برنامه، که در سالن آمفی تئاتر دانشگاه ایلام برگزار شد، دکتر محمد علی اکبری، معاون آموزشی دانشگاه ایلام، پس از خیرمقدم، به ایراد سخن پرداخت. وی گفت: زمینه فکر تحقیقاتی، وجود فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در استان ایلام و انگیزه قوی، نویدبخش یک تحول علمی در استان ایلام است و دانشگاه ایلام با اتخاذ یک سیاست اصولی خواهد کوشید که زمینه رشد این انجمن و دیگر تشکلهای علمی را گسترش دهد. امید است این نهاد علمی بتواند زمینه بهره گیری از دانش و تجربیات و پژوهشهای صاحبنظران، اندیشمندان و اساتید علوم اجتماعی در استان را فراهم آورد.

دکترعلی اکبری در پایان ابراز امیدواری کرد که نهاد علمی انجمن جامعه شناسی ایران چاره جویی را از عوام زدگی رهانیده و اندیشه محوری را در جامعه نهادینه کند و خردورزی و توسعه دانایی را سرلوحه کار خود قرار دهد.

در ادامه برنامه، مهندس جمشیدنژاد، معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام، به ایراد سخنانی پیرامون اهمیت انجمن های علمی و نقش آنها در توسعه و بهبود وضع جامعه پرداخت. وی پیشرفت و توسعه را حاصل تعامل بخشهای علمی و اجرایی دانست و در این زمینه افزود: مهم این است که بتوانیم یک تعامل مناسب را میان مامی نهادهایی که در یک فصل مشترک فعالیت میکنند، ایجاد کنیم و این ممکن نیست مگر اینکه نه تنها در ساختار بلکه در همه ابعاد، این شرایط را فراهم کنیم و پیش برویم. اینکه در دوره آقای خاتمی اقداماتی در زمینه عدم تمرکز و تصمیم گیری محدود در قالب امتیازات استانی صورت گرفت، همه در این راستا بود. فی المثل زمینه حضور NGO ها به عنوان نماینده جامعه در جلسات فراهم شد. تا بتوانند تأثیرات خودشان را بر نظام بوروکراتیک بگذارند و تغییراتی را در نوع تصمیم گیری ایجاد کنند. وی ابراز امیدواری کرد که در حد اختیارات و توان و امکانات، شرایطی را برای این گونه انجمنها فراهم کنیم تا با هماهنگی و همکاری میان بخش علمی و اجرایی، توسعه جامعه محقق شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام، در پایان با اشاره به روند رو به رشد آسیبهای اجتماعی در استان ایلام از قبیل خودکشی، اعتیاد، و ... و مشکلات تحقیق درباره آنها، رفعشان را در گروه همت و همکاری محققان و مجریان امور دانست.

سپس، علی موسی نژاد، مسئول دفتر انجمن جامعه شناسی ایران در استان ایلام، به ایراد سخنانی پیرامون مسائل اجتماعی استان ایلام و روند تاریخی شکل گیری آنها، وضعیت فارغ التحصیلان علوم اجتماعی در استان و بالاخره ضرورت راه اندازی و فعالیت دفتر انجمن جامعه پرداخت.