نشست «دموکراسی همچون نظام آمیخته» با سخنرانی ژان بشلر (جامعه شناس و عضو آکادمی فرانسه) روز یکشنبه 30 مهرماه 1396در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به دعوت انجمن جامعه شناسی ایران و باهمکاری سایر نهادها برگزار شد.

 گزارش تصویری این نشست را در ادامه مشاهده می کنید.

photo 2017 10 23 11 57 14

photo 2017 10 23 11 57 18

photo 2017 10 23 11 57 28

photo 2017 10 23 11 57 31

photo 2017 10 23 11 57 37

photo 2017 10 23 11 57 39

photo 2017 10 23 11 57 42

photo 2017 10 23 11 57 51

 

photo 2017 10 23 11 57 56

photo 2017 10 23 11 58 02

photo 2017 10 23 11 58 11

photo 2017 10 23 11 58 15

 

photo 2017 10 23 11 58 24

photo 2017 10 23 11 58 27

photo 2017 10 23 11 58 37

photo 2017 10 23 11 58 43

photo 2017 10 23 12 05 17