ضرورتهای مشارکت در انتخابات1دهمین جلسه از مجموعه نشستهای علمی دفتر مازندران انجمن جامعه شناسی ایران با موضوع «ضرورتها و کارکردهای مشارکت در انتخابات» روز سه شنبه 19 اردیبهشت ماه 1396 در سالن همایش دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران – بابلسر برگزار شد. در این نشست علمی که با همکاری انجمن علوم اجتماعی دانشگاه مازندران برگزار گردید، چهار نفر از اساتید گروههای آموزشی علوم سیاسی، اقتصاد و علوم اجتماعی این دانشگاه نقطه نظرات خویش را بیان کردند که خلاصه این مباحث را در ادامه میخوانید.

در ابتدا، دکتر احمد رشیدی (عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران) شرکت در انتخابات را به عنوان اولین و گسترده­ترین سطح مشارکت سیاسی دانست و تاکید کرد: عواملی همچون احساس بی قدرتی جامعه، احساس بی معنایی سیاسی، و بی هنجاری سیاسی از مهمترین موانع مشارکت در انتخابات می باشند. قدرت همواره میل به انحصار دارد و تجربه سیاسی در دنیا نشان داده است که عدم مشارکت اکثریت مردم، موجب به قدرت رسیدن اقلیت می­شود و راه برای به قدرت رسیدن بدترین سیاستمداران هموار می­گردد.

سپس، دکتر احمد رضایی (عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه) گفت: دانشگاه به عنوان یک نهاد مدرن، باید علمی که منجر به توسعه می­شود را در جامعه تولید کند ولی برای دانشگاهها در کشورهای در حال توسعه، علاوه بر علم آموزی، نقش آزادی بخشی نیز متصور است. وی خاطرنشان کرد: مطالعه تاریخچه دانشگاه‌های جهان سوم نشان می دهد که کارکرد آزادی بخشی دانشگاهها بر کارکرد علمی آنها غلبه داشته است و دانشگاه از وقتی که لباس آزادی بر تن کرد، وارد جامعه شد.

ضرورتهای مشارکت در انتخابات2در ادامه، دکتر زهرا کریمی (عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران) نیز طی سخنانی اظهار داشت: در انتخابات، ایده آل ها حضور ندارند. اینکه بعضا گفته می شود که همه­ کاندیداها مثل هم هستند و فرقی ندارد کدام رای بیاورد، اشتباه است، زیرا پیامد انتخاب هر یک از کاندیداها ممکن است بسیار متفاوت باشد.

سپس، دکتر محمود شارع پور (عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی) به مرور شرایط گذشته جامعه در عرصه های مختلف حیات اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی کشور از جمله مشکلات زیست محیطی مانند وضعیت دریاچه ارومیه، ارتباطات بین المللی و نوسانات مالی و ارزی، وضعیت محیط های علمی و دانشگاهی و غیره و مقایسه آن با شرایط فعلی پرداخت. وی گفت: دانشگاهیان باید در چارچوب شئونات اجتماعی خود و با وجود همه­ محدودیتهای موجود عمل کرده و دستاوردهایی را به جامعه عرضه کنند زیرا رسالت ما در این است که امیدوار باشیم و از ابزارهای موجود استفاده کنیم.

سپس، دکتر یعقوب فروتن (عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی) با اشاره به ابعاد جمعیت شناختی تحولات سیاسی در سطح بین المللی، افزود: جوامع معاصر نه تنها در عرصه های جمعیتی بلکه در حوزه های سیاسی نیز شاهد وقایع و تحولات بی سابقه ای (مانند نتایج انتخابات اخیر در آمریکا و فرانسه) هستند. وی به تجربه اخیر حضور خود در همایش بین المللی شیعه شناسی در شهر لندن اشاره کرد که حتی تعدادی از سخنرانان و اندیشمندان مسلمان دانشگاههای آمریکا از حضور در این همایش انصراف دادند زیرا از بازگشت به کشورشان مطمئن نبودند. وی ادامه داد: البته نخبگان و پژوهشگران علاوه بر مشارکت فردی می توانند از طریق فعالیتهای علمی و پژوهشی نقش به مراتب مهمتر و تاثیرگذارتری در عرصه های سیاسی اجتماعی ایفا نمایند.

ضرورتهای مشارکت در انتخابات3در پایان، تعدادی از شرکت کنندگان و دانشجویان نیز نقطه نظرات و سئوالات خودشان را مطرح کردند که توسط سخنرانان به این سئوالات پاسخ داده شد. در پایان، دکتر فروتن مدیر دفتر مازندران انجمن جامعه شناسی ایران از سخنرانان و شرکت کنندگان بویژه دانشجویان انجمن علمی علوم اجتماعی دانشگاه مازندران تشکر و قدردانی کرد.