untitled 1انجمن ترویج علم ایران در مراسمی که روز پنجشنبه 20 آبان 1395 برگزار شد، جایزۀ ترویج علم سال 1395 را به جناب آقای دکتر محمدامین قانعی راد رئیس سابق انجمن جامعه شناسی ایران، تقدیم کرد. هیأت داوران، این جایزه را "به دلیل یک عمر فعالیت و تلاش بی وقفه، مسئولانه، هدفمند، همه جانبه، انسانی و اخلاقی در حوزه های دانشگاهی و عمومی در راستای بسط علم جامعه شناسی و همچنین تعهد به تداوم کار فرهنگی، ترویجی و علمی" به ایشان اهدا کرده است.

هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران این انتخاب شایسته را که موجب مباهات انجمن و اجتماع علمی جامعه شناسی ایران است، به دوست و همکار ارجمند جناب آقای دکتر قانعی راد و اعضای محترم انجمن شادباش می گوید و برای ایشان توفیقات بیشتر آرزومند است.

امید است با الگوگیری از تلاش علمی و مسئولیت شناسی اخلاقی و تداوم راه این فرهیخته متعهد، جامعه شناسی ایران توسعه و ترویج بیشتری پیدا کند و نقش موثری در بهبود زندگی مردم داشته باشد.

 

                                                                                                                                          هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران