محیط زیست سناریویی برای آینده

 

گروه آينده پژوهي اجتماعي انجمن علمي تخصصي جامعه شناسي ايران برگزار مي كند :

  • محیط زیست و سناریو هایی برای آینده/ دکتر رضا شجیع (سرپرست دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت ورزش)
  • بحران محیط زیست، چالشها و چشم انداز / داروین صبوری (پژوهشگر جامعه شناسی)
  • محيط زيست در نظام جامع شناخت آينده: با تاكيد بر آينده محيط زيست در ايران / دکتر مهدی مطهرنیا (رئیس پژوهشگاه علوم اجتماعی و انقلاب دانشگاه آزاد و عضو هیات علمی دانشگاه)

زمان: یکشنبه 22 اسفند 1395 ساعت 13 الی 15

مکان: پل نصر(گیشا )، بزرگراه جلال آل احمد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سالن جلسات انجمن جامعه شناسی ایران