از عقیم سازی تا سیاست های حمایتی

حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان انجمن جامعه شناسی ایران برگزار میکند:

نقد و بررسی مسائل گروه های آسیب پذیر اجتماعی؛ از عقیم سازی تا سیاست های حمایتی

با حضور:

  • دکتر محمدامین قانعی راد (عضو هیات علمی مرکزتحقیقات سیاست علمی کشور)
  • دکتر نیره توکلی (مدیر گروه جامعه شناسی هنر انجمن جامعه شناسی ایران)
  • دکتر سیاوش شهریور( مدیرکل اجتماعی و فرهنگي استانداری تهران)

زمان: دوشنبه 25 بهمن ماه 1395 ساعت 19-17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، سالن جلسات انجمن جامعه شناسی ایران