حلقه مطالعات مسایل اجتماعی زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار می‌کند:

حضور نمایندگان جامعه مدنی در شوراها و آثار آن بر زندگی روزمره زنان

باحضور :

  • دکتر حسین راغفر
  • دکتر فاطمه صادقی
  • امیر یعقوبعلی
  • سارا پارساخو

زمان: دوشنبه 6 شهریور 1396 از ساعت 17 تا 19

مکان: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، سالن جلسات انجمن جامعه شناسی ایران

حضور نمایندگان جامعه مدنی در شورا