مجله جامعه شناسی3 95در این شماره میخوانید:

  • شکل گیری اجتماع ملي (ملت) و دیالکتیکِ عامليت و ساختار؛ به ‌سوي يك نظریه جامعه شناختی در باب تغییرات اجتماعی کلان / حسین اکبری
  • تحلیل جامعه‌شناختی رابطه بین اجتماع علمی و سرمایه علمی (مطالعة اجتماع علمی رشته جامعه‌شناسی) / مهناز جلیلی، محمدجواد زاهدی، فرهنگ ارشاد، علی ربیعی
  • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان روابط همسایگی؛ مطالعه موردی شهروندان ساکن شهر بابل / نادر رازقی، محمود شارع پور، حسن ابراهیمی گتابی
  • بررسی تأثیر ارزش های فرهنگی،شایسته سالاری وجامعه پذیری سازمانی بر اخلاق کار (مورد مطالعه کارمندان دانشگاه شهید چمران اهواز)/ علی حسین حسین زاده، سید عبدالحسین نبوی، سیده منا فاضلی پور  

مقاله‌های این شماره از مجله جامعه شناسی ایران بزودی در سایت مجله به آدرس  jsi-isa.irدر دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.