برگزار کننده: گروه جامعه‌شناسی دین انجمن جامعه شناسی ایران

زمان: یک و دو اردیبهشت 1394

مکان: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و سالن شهید مفتح وزارت علوم

دبیر علمی همایش: محمدرضا کلاهی

شورای علمی: مهدی اعتمادی فرد، عمادالدین باقی، محمد ثقفی، هادی خانیکی، سید حسین سراج زاده، سیدکاووس سیدامامی، سارا شریعتی، مقصود فراستخواه، سیدمحمدامین قانعی راد، حسن محدثی، یونس نوربخش

مسئول دبیرخانه: مریم مقیمی

کمیته اجرایی: فاطمه غلامرضا کاشی، نیایش قربان دولتی، فضه غلامرضا کاشی

حامیان:معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه علم و فرهنگ، معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات، انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش، انجمن علمی دانشجویی انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
فراخوان و محورهای همایش

برنامه زمانی نشست‌ها و سخنرانی‌ها

پوستر همایش

کتابچه چکیده مقالات همایش