برگزار کنندگان: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران، دانشکده صدا وسیما، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و انجمن هنرهای اسلامی

زمان برگزاری: شنبه و یکشنبه 27 و 28 اردیبهشت 93

مکان برگزاری: خیابان شریعتی، پل رومی، خیابان شهید اکبری، نبش خیابان آقا بزرگی، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، طبقه همکف

 

برنامه زمانی همایش

چکیده مقالات