(دکتر جواد صفی نژاد، دکتر محمدحسن ضیاء توانا، دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی و دکتر مهدی طالب قدردانی)

p roostaبرگزار کنندگان: کارگاه جغرافیا خانۀ اندیشمندان علوم انسانی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران، دانشکدۀ جغرافیای دانشگاه تهران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران، انجمن انسان شناسی ایران، مؤسسۀ توسعۀ روستایی و قطب علمی برنامه ریزی روستایی ایران

زمان برگزاری: روز دوشنبه 28 بهمن 1392 ساعت 15 تا 18

مکان برگزاری: خیابان استاد نجات الهی، نبش خیابان ورشو، پارک ورشو، تالار استاد شهریار خانۀ اندیشمندان علوم انسانی