گرامیداشت دکتر ساروخانیبرگزار کنندگان: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران و سایر نهادها

زمان: 19 آبان 1395 ساعت 15 تا 17

مکان: مرکز همایشهای کتابخانه ملی – سالن قلم

پوستر

کارت دعوت

گزارش برگزاری مراسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 گزارش تصویری مراسم