کودکان و نوجوانان فرصتها و تهدیدهابرگزار کنندگان: گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا (س)، مرکز تحقیقات کودکان، نوجوانان و جوانان دانشگاه الزهرا (س)، انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری سایر نهادها

زمان: 26 و 27 آبان 1395 از ساعت 7:30 صبح

مکان: دانشگاه الزهرا (س)

تلفن دبیرخانه: 85692400

فکس دبیرخانه:88047862

پوستر همایش

خبرنامه همایش

برنامه زمانی نشستها و سخنرانی های همایش