سامانه های انجمنسامانه جدید مجلات جامعه شناسی ایران و مطالعات اجتماعی ایران با هدف به روز رسانی و ارتقای کیفی سطح خدمات، اطلاع رسانی، تسریع و سرعت بخشی به فرایند انتشار مجلات انجمن و نیز سهولت دسترسی اعضای انجمن به آرشیو مقالات راه اندازی شد. در سامانه های جدید امکانات مختلفی جهت سهولت ارسال مقاله و داوری آن به صورت الکترونیکی در نظر گرفته شده است.

نویسندگان محترم بعد از مطالعه راهنمای تنظیم مقالات (در قسمت راهنمای نویسندگان) سامانه، با ثبت نام در قسمت ارسال مقاله، میتوانند مقاله خود را ارسال کنند.

برای مشاهده سامانه های مذکور روی لینک های زیر کلیک کنید:

مجله جامعه شناسی ایران: http://jsi-isa.ir/

مجله مطالعات اجتماعی ایران: http://jss-isa.ir/