پس از مراسم افتتاحیه، نشست‌های «علم، فناوری و جامعه»، «فرهنگ سیاسی و رفتار انتخاباتی مردم ایران»، «جامعه و جوانان»، «دکتر محمد سعید ذکائی» چهارمین همایش پژوهش اجتماعی و فرهنگی ، عصر روز سه شنبه 5 دی ماه 1396 با حضور اساتید، دانشجویان و علاقمندان به طور موازی برگزار شدند.

گزارش تصویری علی مراد عناصری از این نشست‌ها را در ادامه مشاهده می‌کنید. 

 DSC8726

 DSC8747

 DSC8753

 DSC8762

 DSC8765

 DSC8770

 DSC8777

 DSC8783

 

 

 

 DSC8791

 DSC8804

 DSC8813

 DSC8816

 DSC8817

 DSC8830

 DSC8834

 DSC8841

 DSC8842

 DSC8867

 DSC8868

 DSC8874

  DSC8902

 DSC8913

 DSC8941

 DSC8960

 DSC9045

 DSC9051

 

 DSC9055

 DSC9063

 DSC9064

 DSC9072

 DSC9093

 DSC9114

 DSC9181

 DSC9182

 DSC9205

 DSC9210

 DSC9088

 اخبار مرتبط:

برگزاری مراسم افتتاحیه چهارمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران

گزارش تصویری نشست‌های روز اول همایش

گزارش تصویری نشست‌های روز دوم چهارمین همایش پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران

گزارش تصویری نشست‌های روز سومهمایش پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران

اخبار مرتبط با چهارمین همایش ملی «پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران» را روی صفحه ویژه همایش بخوانید