درباره گروه جامعه‌شناسی ادبیات

مدیرگروه: دکتر محمدرضا جوادی یگانه


درباره این گروه بیشتر بدانید

جامعه‌شناسی ادبیات

اخبار جامعه‌شناسی ادبیات

فعالیت‌های جامعه‌شناسی ادبیات