تازه‌ها

یادداشت‌ ماه

گزارش نشست‌ها

مرکز آموزش‌ های تخصصی و جامعه محور انجمن جامعه شناسی ایران، دوره های آموزشی فلسفه و نظریه اجتماعی، نظریه ها و بینش های جامعه شناسی و روش ها و فنون پژوهش را در فصل بهار برگزار می کند.

روز عنوان دوره نام استاد طول دوره تاریخ شروع دوره ساعت هزینه دوره
شنبه نابرابری اجتماعی (1) (طرح درس( حسین پرویز اجلالی 4جلسه 3 ساعته - 19:30-16:30 70هزارتومان
یکشنبه

جامعه شناسی نظری (2) (طرح درس)

دکتر حسین ابوالحسن تنهایی 15ساعت (5جلسه 3ساعته به صورت یک هفته در میان)

29 فروردین

19:00-16:00

120 هزار تومان

دوشنبه

کارگاه ویرایش محتوایی (طرح درس)

دکتر نیره توکلی 6ساعت (2 جلسه 3 ساعته) 13 اردیبهشت 16:00-13:00 60هزارتومان
کارگاه سازوکارهای ویرایش الکترونیک (طرح درس) دکتر نیره توکلی

12ساعت (4جلسه 3 ساعته)

27 اردیبهشت

16:00-13:00

90هزلرتومان

زندگی نگاری(طرح درس)

علی مراد عناصری 24ساعت (8 جلسه 3 ساعته) 3 خرداد 20:00-17:00 180هزار تومان
کاربردspssدر مطالعات اجتماعی(سطح مقدماتی) (طرح درس) غلامحسین حبیبی 16ساعت (4جلسه 4ساعته) - 16:00-20:00

120هزارتومان

کاربردspssدر مطالعات اجتماعی(سطح پیشرفته) (طرح درس)

غلامحسین حبیبی 24ساعت (8 جلسه 3 ساعته) - 17:00-20:00 180هزارتومان
مقاله نویسی در جامعه شناسی (دوره نظری و عملی) دکتر حسن محدثی گیلوائی

12ساعت (4ساعت نظری

4 جلسه 2 ساعته عملی)

-

یک جلسه نظری 13:00-17:00

4جلسه عملی

-

90هزارتومان
سه شنبه عکاسی مستند زبان علوم انسانی (طرح درس) علی اکبر شیرژیان

24ساعت (8جلسه 3ساعته)

28 اردیهشت

17:00-20:00

240 هزار تومان

چهارشنبه نظریه‌های پسامدرنیسم در تحلیل متون ادبی وفیلم های سینمایی (طرح درس) دکتر حسین پاینده 15ساعت   (10جلسه 5/1ساعته) 8 اردیبهشت 14:00-15:30 170هزارتومان
رویکردهای روش شناختی در جامعه شناسی (طرح درس) دکتر فرح ترکمان 12ساعت (6جلسه 2 ساعته) 25 فروردین 16:00-18:00 100 هزار تومان
جامعه شناسی احساسات (طرح درس)

دکتر فرح ترکمان

12ساعت (6جلسه 2 ساعته)

25فروردین

18:00-20:00

70 هزار تومان

پنج شنبه

دوره تاریخ فلسفه غرب (عقل گرایی: از ارسطو تا دکارت) (طرح درس) دکتر محمد مهدی اردبیلی (16ساعت) 8جلسه 2 ساعته

26فروردین

16:00-18:00

100 هزار تومان

روشها و تکنیک های آینده پژوهی اجتماعی (طرح درس) دکتر امیر ناظمی (12ساعت) 2جلسه 6 ساعته 30اردیبهشت 9:00-15:00 100هزارتومان

کارگاه مدل سازی عامل محور با نرم افزار نت لوگو (طرح درس)

دکتر احمدرضا اصغرپورماسوله

کارگاه یکروزه (8 ساعته) 16 اردیبهشت 8:00-16:00 70هزارتومان
روش تحلیل محتوا )طرح درس( دکتر احمد گل محمدی کارگاهی (6 ساعته) 9 اردیبهشت 14:30-8:30 60هزارتومان
جمعه

اُتواتنوگرافی (طرح درس)

دکتر نعمت اله فاضلی کارگاه یکروزه (8 ساعته) 17اردیبهشت 9:00-17:00 60هزارتومان

زبان انگلیسی تخصصی علوم اجتماعی (طرح درس)

مجتبی رستمی (18ساعت) 6جلسه 3 ساعته(یک هفته در میان) 27 فروردین 10:00-13:00 130هزارتومان

چند رسانه ای

مجله جامعه شناسی

مجله مطالعات

پیوندها

حمایت از انجمن

سامانه عضویت

شمس